Tidlig varsling øker sjansen for at du og familien kommer dere ut i tide ved en brann. Derfor er det viktig at alle røykvarslerbatterier byttes minst én gang i året. Gjør det til en vane å bytte dem på Røykvarslerdagen 1. desember!

– Levende lys, peiskos, matlaging og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i juletiden. I tiden rundt Røykvarslerdagen er vi i brannvesenet derfor ekstra opptatt av å fortelle hvor viktig det er å gjøre hjemmet sitt så brannsikkert som mulig, sier seksjonsleder Alexander Colle i seksjon bolig og innbygger i Asker og Bærum brann og redning. (ABBR)

Hører du røykvarsleren når du sover?

– Alle boliger og hytter skal ha røykvarslere og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier Colle.

For å avdekke kunnskap og holdninger til ulike brannforebyggende tema, har ABBR gjennomført en spørreundersøkelse hos et representativt utvalg av befolkningen i Asker og Bærum både i 2018 og 2020. Undersøkelsen viser at nærmere halvparten av de spurte bruker både oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel når de sover eller er ute av huset. Over 60 % oppgir også at de lader mobiltelefonen om natten. Trenden ser dessuten ut til å være økende. Den samme undersøkelsen viser i tillegg at én av fire ikke kjenner til hva minstekravet til røykvarslere er i en bolig. Dette gir oss grunn til å enda tydeligere poengtere hvor viktig det er med fungerende røykvarslere og tidlig varsling, påpeker Colle.

Test røykvarsleren

Test røykvarsleren ved å holde "test-knappen" inne noen sekunder. Røykvarsleren skal da begynne å pipe. Om den ikke gjør det, må du bytte batteri og gjenta testen, eventuelt kjøpe ny varsler. Hvis røykvarsleren gir fra seg korte pip, begynner batteriet begynner å bli dårlig. Da må du bytte batteriet med en gang.

Bruk gjerne Røykvarslerdagen til å hjelpe noen som ikke klarer å teste eller bytte batteri selv. En ny røykvarsler kan også være en fin førjulsgave.

– Vi anbefaler seriekoblede røykvarslere, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv, sier Colle.

Bør testes jevnlig

Røykvarslere bør normalt byttes ut etter åtte til ti år. I rom med mye støv og skitt kan detektoren bli ustabil og gi falske alarmer, fordi sensoren blir skitten eller støvete. I slike miljø vil levetiden til røykvarsleren være kortere.

– Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid, sier Colle.

Du finner nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten på:
www.abbr.no/roykvarsler
www.roykvarslerdagen.no

Kontaktperson i ABBR:

Alexander Colle, seksjonsleder seksjon bolig og innbygger.
Alexander.Colle@abbr.no