650 000 røykvarslere bør byttes

Har du røykvarslere som er noen år gamle hjemme eller på hytta? Sjekk om de har batteripute som hjelper deg å sette 9-voltsbatteriet riktig vei.

Hvis de ikke har batteripute, bør du skifte ut røykvarslerne, anbefaler Direktoratet for byggkvalitet og DSB.

Denne saken er gjengitt i sin helhet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, www.dsb.no

Direktoratet for byggkvalitet har fått bekymringsmeldinger om røykvarslere som ikke har batteripute for et 9-voltsbatteri, som ofte kalles «røykvarslerbatteri». Dersom røykvarsleren mangler batteripute, er det mulig å sette inn batteriet feil vei.– Bekymringsmeldingene beskriver røykvarslere som har blitt svært varme, slik at røykvarslere har kortsluttet. I noen tilfeller har det vært røykutvikling. Vi har også fått meldinger om røykvarslere som har blitt forkullet, sier direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

Mange røykvarslere uten batteripute

Dersom batteriet settes i feil, tappes batteriet raskt for energi og det kan oppstå varme, røykutvikling og i verste fall brann. I tillegg gir en røykvarsler med feilmontert batteri en falsk trygghet fordi den ikke virker som den skal.– Ifølge en undersøkelse fra Prognosesenteret er det cirka ti millioner røykvarslere i norske hus og hytter. Rundt 650 000 av disse er uten batteripute. Vi oppfordrer alle som har røykvarslere som er noen år gamle om å sjekke røykvarslerne sine hjemme eller på hytta. Røykvarslere uten batteripute til 9-voltsbatteri bør skiftes ut, sier Per-Arne Horne.– Det er tillatt å selge røykvarslere uten batteriputer. Men bekymringsmeldingene vi har fått, gjør at vi nå går ut med en generell oppfordring om å bytte ut alle røykvarslere uten batteripute. Dette gjelder ikke røykvarslere som er levert og montert av alarmselskaper, sier Per-Arne Horne.

Bytt ut eldre røykvarslere

Røykvarslere har begrenset levetid.– Røykvarslere bør byttes ut etter 8-10 år. Du bør derfor sjekke ut hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Se på datostemplingen bak på røykvarsleren, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.Når du har byttet ut en røykvarsler eller skiftet batteri, bør du teste røykvarslerens varsellyd, slik at du vet at den virker.Røykvarslere er EE-avfall som ikke skal kastes i søpla. Gamle røykvarslere kan leveres gratis til forhandlere og til din lokale gjenvinningsstasjon.

RøykvarslerSjekk om røykvarslerne dine har en batteripute for 9-voltsbatteri, som på røykvarsleren til høyre. Hvis røykvarsleren ikke har en batteripute, slik som røykvarsleren til venstre, oppfordrer DiBK og DSB deg om å bytte den ut. 9-voltsbatterier som ikke står riktig vei i røykvarsleren, kan kortslutte og forårsake overoppheting og røykutvikling. (Foto: DSB).

 

Råd til bolig- og hytteeiere

  1. Sjekk om røykvarslerne er innenfor «best før-dato» – røykvarslere bør byttes ut etter 8-10 år. Du finner produksjonsdato på baksiden.
  2. Sjekk om eldre røykvarslere med 9-voltsbatteri har batteripute som hjelper deg å sette batteriet riktig vei. Bytt ut røykvarslere som ikke har batteripute. Dette gjelder røykvarslere du har kjøpt og montert selv, ikke røykvarslere tilknyttet alarmselskaper.
  3. Test røykvarsleren etter at du har skiftet batteri – for å være sikker på at den virker.
  4. Les bruksanvisningen som følger med røykvarsleren. Denne skal være på norsk, svensk eller dansk.