Åpen dag for voksne

Vi inviterer til Åpen dag for voksne på Asker brannstasjon torsdag 12.oktober kl. 11-13.

Asker og Bærum brann og redning ønsker å invitere alle voksne og pårørende til å være med på en begivenhetsrik dag på brannstasjonen.  Kom og opplev en spennende og lærerik dag på Asker  brannstasjon!   

Alle voksne er velkomne.  Vi ønsker å prate om forebygging av brann i hjemmet, enten det er for å planlegge fremtidig alderdom, eller lære om hvordan du kan leve mer brannsikkert i ditt liv i dag. Vi ønsker også å nå pårørende. 

Eldre som har begrenset evne til å oppdage og evakuere ved brann er en særlig risikoutsatt gruppe. For de over 70 år er sannsynligheten for å omkomme i brann nesten fem ganger høyere enn hos resten av befolkningen.  

Innhold og program:

  • Stand med ergoterapeuter og  hjelpemiddelsentralen fra kommunen  
  • Stand brann- og redningsvesen der du kan få svar på det du lurer på om brannsikkerhet i bolig, brannsikker fritid, feiing og tilsyn samt boligalarm fra brannvesenet
  • Demonstrasjoner av brann i fettgryte og høyderedning med brannliften  
  • Quiz med flotte premier

Programmet inkluderer også en omvisning i vognhallen hvor du kan se brannmannsbekledning og utstyr.
Gratis inngang og kafé med enkel servering. Velkommen!

Møt oss på Asker brannstasjon!