Asker og Bærum brannvesen IKS avholder representantskapsmøte torsdag 28. april 2016 kl. 09.00 på Bekkestua brannstasjon.

Til behandling:
Protokoll fra møte 15.12.2015, styrets årsberetning med regnskap 2015, disponering av mindreforbruk 2015, regulert investeringsbudsjett 2016, foreløpig budsjett 2017, felles 110-sentral for Asker, Bærum og Oslo kommuner, kjønnsfordeling i styret og orienteringssaker.

Representantskapets leder
Ole Kristian Udnes