Asker og Bærum brannvesen IKS avholder representantskapsmøte torsdag 26. april 2018 kl. 10.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling:

  • Protokoll fra møte 19.12.2017
  • styrets årsberetning med regnskap 2017
  • disponering av mindreforbruk 2017
  • foreløpig budsjett 2019 og orienteringssaker

 

Representantskapets leder
Leif Frode Onarheim