Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte tirsdag 25. september 2018 kl. 18.00 på Asker brannstasjon

Til behandling;

  • Protokoll fra møte 22.08.2018
  • Styreinstruks
  • Omstillingsavtale
  • Tertialrapport 2-2018
  • Brannsjefens rolle i det nye brannvesenet
  • Orienteringssaker

Styrets leder,

Erik Tørrissen