Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte torsdag 6. desember 2018 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling;

  • Protokoll fra møte 08.11.2018
  • Styreinstruks
  • Valg av revisor
  • Regulert driftsbudsjett II 2018
  • Regulert investeringsbudsjett II 2018
  • Møteplan 2019
  • Orienteringssaker

Styrets leder,
Erik Tørrisen