Asker og Bærum brannvesen avholder styremøte torsdag 10.desember 2015 kl. 18.00 på Asker brannstasjon.

Til behandling;

Regulert investeringsbudsjett 2 for 2015, regulert investeringsbudsjett for 2016, økonomiplan 2016 – 2019, hvordan øke inntektene U.off jfr Off.l § 13, handlingsplan 2016, brannstasjonsstruktur, vedlikeholdsbehov på brannstasjoner i Bærum, møteplan 1. halvår 2016 og orienteringssaker.

 
Styrets leder
Øyvind Rideng