Bål og grill

I Norge har vi ild- og bålforbud fra 15. april til 15. september. Bålforbudet er et generelt forbud mot å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark. Bål og grilling på grillinnretninger (inkludert bålpanne) og utepeiser i egen hage er fremdeles lov.

Du er alltid selv ansvarlig for å opptre forsvarlig, og på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og overalt. Det er altså du selv som må vurdere faren ved å tenne ild.  Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom perioden for bålforbud.  Ved uaktsom handling kan du risikere bøter eller fengsel, i tillegg til den potensielle skaden du utsetter omgivelsene for. Er du usikker på du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.

Du finner mer informasjon ved å trykke på +-tegnet.