Bål og grill

I Norge har vi ild- og bålforbud fra 15. april til 15. september. Bålforbudet er et generelt forbud mot å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark. Bål og grilling på grillinnretninger (inkludert bålpanne) og utepeiser i egen hage er fremdeles lov.

Hva innebærer det generelle bålforbudet for deg?

 1. Dine handlinger, ditt ansvar, alltid uansett
 2. Du kan benytte tilrettelagte grill- og bålplasser
 3. Du kan grille i strandsonen som ligger med god avstand fra vegetasjon
 4. Du kan benytte bålpanne og utepeiser i egen hage, eller der hvor det er tilrettelagt for dette i fellesarealer i sameier og borettslag
 5. Du kan benytte stormkjøkken, primus og annet utstyr på tur i marka
 6. Følg alltid de rådene som gis, i forbindelse med skogbrannfaren der du er
 7. Hvis du selv starter eller kommer over en begynnende skogbrann må du; raskt varsle 110, starte slokking om mulig, og bidra med informasjon til våre mannskaper

Hva ønsker vi at du UNNGÅR å gjøre?

 1. Benytte grill eller åpen ild dersom du er i tvil om det er trygt
 2. Tenne bål på andre steder enn tilrettelagte bålplasser
 3. Tenne bål på tilrettelagte bålplasser når det blåser eller forholdene er svært tørre lokalt.
 4. Bruke engangsgrill og åpen ild når du er beruset
 5. Kaste sigarettsneipen i skogkanten når du er på tur
 6. Kaste sigarettsneipen i blomsterkasser og potter på balkonger, terrasser og gateplan

Du er alltid selv ansvarlig for å opptre forsvarlig, og på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og overalt. Det er altså du selv som må vurdere faren ved å tenne ild.  Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom perioden for bålforbud.  Ved uaktsom handling kan du risikere bøter eller fengsel, i tillegg til den potensielle skaden du utsetter omgivelsene for. Er du usikker på du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.

Du finner mer informasjon ved å trykke på +-tegnet.