Bålforbudet opphevet – men vis aktsomhet

Selv om det generelle bålforbudet i perioden 15.april – 15.september ikke lenger er gjeldende er det fortsatt tørt i skog og mark. Vi anbefaler derfor ikke å tenne bål eller at det utføres annen brannfarlig aktivitet i skog og mark.

Husk at du er alltid selv er ansvarlig for å opptre forsvarlig, og på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og overalt.

Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom perioden for bålforbud. Uforsiktighet med åpen ild eller brannfarlige gjenstander, kan medføre straffeansvar og erstatningsansvar.

Er du usikker på om du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.

Les mer om grill og bål.