Påmelding Opplevelsesdag Rud 2024

Alle skolestarterne i barnehager i Asker og Bærum som har deltatt på brannvernopplæring og oppstart brannskolen 2023/2024 inviteres til en Opplevelsesdag på Rud i Bærum.

Se mer informasjon og meld på barnehagen her: https://abbr.no/opplevelserud/

Besøksdag på brannstasjonen

På stasjonen vil dere møte på fem poster med aktiviteter som skal gjøres. 

  • Det vil stå gule Beach Flags som markerer hvor postene befinner seg. Her vil det stå en boks/kasse merket med navnet på posten. I boksen vil det ligge et ark eller et hefte med laminerte ark med oppgaven på. Legg oppgaven tilbake i boksen før du går videre til en annen post. 
  • Det er mulighet for seks barnegrupper på hver post samtidig, slik at rulleringen går smidig og flyter.  
  • Man kan begynne på hvilken post man vil, men det gule teltet skal være til slutt. Her får alle barna en gave fra oss, en bekreftelse på at de er en del av brannskolenJ
    Ta gjerne med en sprittusj som dere skal bruke til å skrive barnas navn med. 

OPPGAVER – POSTER

 

SITTE I BRANNBIL
-Og møt en ekte brannkonstabel 

Alle barna skal få lov til å prøvesitte inne i brannbilen, i baksetene, hvor røykdykkerne normalt sitter.
Barna skal gå inn på den ene siden og ut igjen på den andre. Plasser en voksen på hver side, for å hjelpe inn og ut. Det vil også bli satt opp krakker til å hjelpe inn og ut.
Dersom dere kun er en voksen, si ifra til oss, så hjelper vi til på den ene siden.

Tips: Det kan være greit at dere snakker med barna på forhånd om at det er mange barn som skal få prøve å sitte i bilen, slik at vi prøver å unngå at noen ikke vil ut. Det er også fint om dere kan snakke om at man ikke skal ta på tingene som er i bilen

FINN FEIL

«Kims lek»
Hva er det som mangler? (Tre forskjellige med ulik vanskelighetsgrad) 

Finn feil på bildene
Sammenlign bildene og se etter ulikhetene. Hva mangler på bilde nr.2?
Utfordre barna til å sette navn på hva som er borte og eventuelt hva det kan brukes til. Voksne må derfor hjelpe til og veilede. 

HVOR ER BJØRNIS? (1)

Blir kjent med ulike rom på brannstasjonen og finn Bjørnis.

Vi kan dessverre ikke ta dere med oss rundt for å se inne på stasjonen på grunn av sikkerheten, men det betyr ikke at dere ikke kan bli kjent med hvordan det er inne på stasjonen. Her har dere noen bilder av ulike rom og på hvert bilde har en Bjørnis bamse gjemt seg.

Slangeverksted: Det er her brannkonstablene sjekker og sørger for at alle vannslangene er slik som de skal og eventuelt blir reparert om det er mulig å reparere de. Vi har også et eget sted hvor slangene blir spylt igjennom og et annet rom hvor de henges opp til tørk. 

Treningsrom/trimrom: Det er viktig at brannkonstablene holder seg i god form og alle sammen trene når de er på vakt. Dette er en av arbeidsoppgavene i løpet av vakten. Alle brannstasjonene har derfor et eget treningsrom og områder hvor det er tilrettelagt for at de skal få trent. 

Soverom: Hos oss i Asker og Bærum brann og redning IKS, sover konstablene på brannstasjonen. De begynner på jobb kl.08.00 og jobber helt til 08.00 dagen etter. Dette kalles en døgnvakt. Dette gjør at en brannkonstabel ikke jobber hver dag, men har 7 vakter i måneden.

Alle konstablene har et soverom de sover på når de er på stasjonen. De må selv gjøre sengen klar med sengetøy og de må rydde bort når vakten er ferdig. De har også et klesskap med alt de trenger, og det de ønsker å ha der. Vognhallen: Det er her alle bilene står plassert hvis de ikke er ute på oppdrag eller for eksempel på verksted. Alle stasjonene har flere enn en bil, i tilfelle det skjer noe med den ene bilen, så kan de bruke den andre. Noen stasjoner har også andre type kjøretøy for å kunne hjelpe.

Vognhallen: Det er her alle bilene står plassert hvis de ikke er ute på oppdrag eller for eksempel på verksted. Alle stasjonene har flere enn en mannskapsbil i tilfelle det skjer noe med den som er i bruk. Ved å ha en reservebil er man sikker på at man har en bil til beredskap.Noen stasjoner har også andre type kjøretøy for å kunne hjelp. Dette kan være for eksempel lift og vanntank.

Varslere -Røykvarsler

Røykvarslere – snakk sammen med barna, se på bilder
Bilde 1: hva er dette? (Røykvarsler)
De aller fleste røykvarslerne, reagerer på både røyk og varme, derfor kalles de varslere.
En varsler skal plasseres i taket. Hvorfor det? Røyk og varme stiger.

Dersom en varsler er plassert andre steder, kan dette medføre at varsleren ikke skjønner at det er en brann, at den ikke klarer å fange opp varme eller røyk før brannen har fått muligheten til å utvikle seg. Vi ønsker at røykvarsleren skal si ifra så fort som mulig og
det er derfor veldig viktig at vi henger varslerne i taket.

Visste dere at det også finnes varslere som samarbeider? Disse kaller vi for Seriekoblede varslere. Dette er at hvis man har flere varslere der man bor, som er koblet sammen, de samarbeider.
Hvis det begynner å pipe/varsle i en av varslerne, vil alle de andre man har også begynne å varsle. Dette gjør at om man har lukkede dører og brannen begynner i et helt annet rom eller en annen etasje, vil den varsleren som er i nærheten av deg også begynne å varsle. Dette er VELDIG lurt!

Vi anbefaler at man har varslere disse stedene:
-i nærheten av kjøkken
-i nærheten av peis/ovn hvis man har det
-inne på alle soverom eller rett utenfor (viktig at man kan høre den når man sover og har lukket dør)
-I rom hvor man har mye elektriske ting som for eksempel sikringsskap, fryseboks og vaskerom … 

Batteri og sjekk av varsler:
Mange varslere trenger å bytte batteri.
1. desember er den nasjonale røykvarslerdagen og vi ønsker da at alle hjem skal bytte batteriet. Vi ønsker også at man skal sjekke at varslerne som er i huset virker flere ganger i året. 

Bilde 2:
Hvor mange varslere klarer dere å finne? (6 stk)
Hvor mange av varslerne er plassert riktig? (2 stk)
Hvorfor skal røykvarslere henge i taket og ikke på vegg eller på andre ting?
 

AVSLUTNING:

Hente brannskole bevis fra det gule teltet.