Informasjon til barnehagene

Kalvøyashow våren 2020 avlyst grunnet Corona og smittefare- delta på brannoppdraget for barnehagene istedet!

Brannoppdraget

NB! Frist for å delta på brannoppdraget har nå gått ut. Barnehagene som ble trukket ut for ekstra besøk er kontaktet for å avtale besøk, og er følgende barnehager:

  1. Lommedalen avd. Krydsby
  2. Sollia barnehage
  3. Arba kløverbakken
  4. Nakhulu international
  5. Nesbru barnehage
  6. Barnas hus Gullhella

Alle barnehager i Asker og Bærum kan delta på brannoppdraget.

Se filmen med Bjørnis og brannkonstabel Ulrik og bli med. Vår hovedmålgruppe i barnehagen er femåringene, men her kan alle delta!
Husk lyd!

PS – Vi vet at barnehagedagen er annerledes og at det kan være utfordringer med å få vist filmen. Husk at dere også kan se filmen fra deres mobiltelefon. Kanskje dere kan gå inn på våre nettsider og se filmen sammen med barna i en spisepause?

Hvordan delta?

Deres svar på oppdraget sendes inn til oss via eget skjema. Det er mulig å svare på to ulike oppgaver på brannoppdraget. Det holder å svare på én av oppgavene for å være med!
Frist for å delta er fredag 5.juni.

Premie:

Vi trekker ut 3 barnehager i Asker og 3 barnehager i Bærum som får et spennende besøk av oss i brannvesenet og en ekstra premie. Alle som sender inn er med i trekningen av premie.
Når vi besøker barnehagene som trekkes ut, så besøker vi hele barnehagen – uavhengig av avdeling og alder på barna. Besøket vil foregå ute.

Vi ringer for å avtale dag og klokkeslett og praktiske detaljer for barnehagene dette gjelder. Vi vil informere om hvilke barnehager som har blitt trukket ut i egen e-post, samt på nettsidene våre etter 1.juni.

Utkjøring og utdeling av aktivitetshefter til femåringene

Vi vil også reise ut til alle barnehagene for å dele ut et aktivitetshefte til femåringene. Det er sendt informasjon til alle barnehager per mail. Les informasjonen som er sendt barnehagene (PDF).

Besøk til alle barnehagene:

De korte besøkene gjennomføres i uke 18, 19 og 20 (fra onsdag uke 18) i tidsrommet 8.30-15. Vi vet ikke akkurat dag og klokkeslett vi kommer til din barnehage. Vi ringer før vi kommer, enten dagen før eller samme dag.  Vi håper å møte en voksen i barnehagen for å ivareta smittevernregler.

Hovedmålet med dette besøket er å få levert aktivitetsheftene til en voksen i barnehagen, fortrinnsvis en som er ansvarlig for femåringene. Vi tar oss tid til en kort prat med barn vi eventuelt møter ved levering av hefter.
NB! Det er ingen påmelding!

Om aktivitetsheftet:

Vi har med 1 hefte til hver femåring i barnehagen. Tanken er at dere kan bruke heftet i forbindelse med pedagogisk opplegg for femåringene. Vi spør hvor mange femåringer som finnes i din barnehage når vi er på stedet.
Vi vet at barnehagedagen er annerledes enn før og det kan være vanskelig å gjennomføre felles opplegg for femåringer. Får dere ikke sett på heftene i barnehagen, del gjerne ut heftene og legg i sekken til barna, så de kan få det med seg hjem.

Brannopplæring i barnehagene

Barn er en viktig målgruppe for oss, og vi har helt siden 2007 hatt egne opplærings-prosjekter for barnehagene. Siden 2018 fikk vi Bjørnis med på laget, som hjelper barnehagene å formidle brannforebyggende budskap til barna.

Les mer om brannopplæring i barnehagene og få tips til aktiviteter