På denne siden har vi samlet informasjon, lenker og filmsnutter som inspirasjon for videre opplæring og aktiviteter i barnehagene.

Barn er en viktig målgruppe for oss, og vi har helt siden 2007 hatt egne opplærings-prosjekter for barnehagene. Siden 2018 fikk vi Bjørnis med på laget, som hjelper barnehagene å formidle brannforebyggende budskap til barna.

Målet med vårt arbeid er å sette fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna, familiene deres og barnehagepersonellet. På denne siden har vi samlet informasjon, lenker og filmsnutter som inspirasjon for videre opplæring og aktiviteter i barnehagene.

Trykk på plusstegnet i menyen under for å lese mer.