Brannopplæring barnehager

Barn er en viktig målgruppe for oss, og vi har helt siden 2007 hatt egne opplærings-prosjekter for barnehagene.

Siste frist for påmelding til Brannskolen for skolestarterne var fredag 19.august.

Vi har fått totalt 2.200 påmeldte barn som vil få komme på besøk på brannstasjonen i uke 38 og uke 39.

Vi ber om forståelse for at vi ikke kan svare ut alle e-poster med ønsker om dagen og andre spørsmål. Informasjon om dager, sted og klokkeslett er sendt ut.

Les mer om besøksdagen under.