Oppstart brannopplæring barnehager høsten 2021

Vi kan heller ikke i år invitere barnehager inn til brannstasjonen. Vi besøker i stedet alle påmeldte barnehager i uke 35-42. Frist for påmelding var 18.august og 22.september

Til alle påmeldte barnehager

Vi har sendt informasjon per e-post om hvilken dag vi kommer til din barnehage, samt informasjon om besøket. Samme informasjon om besøket, finner dere også under. Vi gleder oss til å besøke barnehagen deres!

Har du ikke fått e-post om barnehagebesøk?
Grunnet noe feil i forbindelse med utsending av invitasjon til barnehager i Asker har vi tatt i mot etteranmeldte barnehager. Fristen for denne påmeldingen gikk ut 22.september. Det vil i løpet av uke 39 sendes ut informasjon om hvilken dag vi kommer til disse barnehagene.

Bytte av dag: (informasjon om dag er sendt barnehagen per e-post)
Vi ber om forståelse for at høstens besøk krever mye logistikk i planlegging og gjennomføring.

Derfor åpner vi ikke for bytte av dager. Dersom dagen din barnehage har fått tildelt absolutt ikke skulle passe, gir dere beskjed for avlysning.

Klokkeslett:
Vi kan dessverre ikke oppgi nøyaktig klokkeslett for besøket i deres barnehage, men alle besøkene vil foregå mellom kl. 09 og 15. Vi vil fortrinnsvis ringe barnehagen (til oppgitt telefonnummer i skjema) 5-10 minutter før ankomst.

Femåringer vs. alle barn i barnehagen:
Brannvesenets opplæring i samarbeid med barnehagene er først og fremst et tilbud til de eldste barna i barnehagen. Derimot er naturligvis alle barna velkommen til å være ute og følge med under vårt besøk, dersom det passer for barnehagene selv.

Dette kan du forberede barna på:
Prat gjerne med barna (først og fremst femåringene/seksåringene) om hva man skal gjøre dersom brannalarmen går. Kanskje rekker dere å gjennomføre brannøvelse i barnehagen før vårt besøk?
Få tre gode tips om brannøvelse i barnehagen fra Bjørnis på Bjørnis sine egne nettsider

Husk å bruke opplæringspakken fra Bjørnis og lytt gjerne til noen Bjørnissanger!

Kort om besøket og smittevern:
Bjørnis kan dessverre ikke komme på besøk, det er for mange barnehager å reise ut til. Vi har heller ikke kapasitet til å kjøre ut med brannbil til alle barnehager.
Derimot kommer det to uniformerte representanter fra brannvesenet, som både vil vise frem litt utstyr og prate med barna. Kanskje vil barna synge for oss? Besøket skjer utendørs, fortrinnsvis utenfor porten. Det er fint om alle barna kommer til gjerdet. På denne måten ivaretar vi smittevernhensyn på best mulige måte. Besøket varer i cirka 15 minutter.

Dette skal vi dele ut:
Alle femåringene/seksåringene (vi tar utgangspunkt i antall som er påmeldt i skjema) vil få en refleks. Vi har også laget en konvolutt med informasjon til både ansatte, styrer/daglig leder og foreldre. Alt sammen leveres samlet i løpet av besøket. Reflekser til barna kan deles ut av barnehagen selv på et senere tidspunkt, da det kun er gave til de eldste barna i barnehagen.