Show med Petter, Pernille og Bjørnis

Barn er en viktig målgruppe for oss, og vi har helt siden 2007 hatt egne opplærings-prosjekter for barnehagene.

Se film med Petter, Pernille og Bjørnis:

 

Filmen kan også ses direkte fra YouTube om det er ønskelig.

Tips til gjennomføring av visning av film i barnehagen

Vi håper dere får anledning til filmvisning nå før sommerferien.

  • Kanskje dere vil vise filmen på storskjerm og ha ekstra lyd med eksterne høytalere?
  • Filmen varer i cirka 40 minutter
  • Prat gjerne med barna etter dere har sett filmen
  • Dere kan også legge opp til andre oppgaver eller læring. Les mer i avsnittet under, «Jobb med brannvern i barnehagen».

Dette er i utgangspunktet en del av brannvesenet sitt opplæringsopplegg til barnehagene og det er først og fremst femåringene vi kommuniserer med. Men ved digital gjennomføring, så er det naturligvis mulig for hele barnehagen og alle barna å se film!

Takk!

Vi ønsker å takke alle barnehagene og dere som jobber i barnehagene samt alle de fine og flinke barna som nå har vært igjennom sitt siste barnehageår. Vi håper barna har lært mye av dere voksne, og ikke minst av Bjørnis, om brannsikkerhet. Vi gleder oss til et nytt kull med femåringer fra høsten!