Takk for at du tok deg tid til å svare på disse spørsmålene. Vi ønsker å evaluere boligbranner for å evaluere vårt eget brannforebyggende arbeid, slik at vi forhåpentligvis kan redusere antall branner.

Du kan lese om brannsikkerhet i hjemmet på abbr.no/brannsikkerhet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med forebyggende avdeling på forebyggende@abbr.no.