Asker og Bærum brann og redning bekrefter å ha mottatt din søknad om overnatting. Kvittering sendes også til din oppgitte e-postadresse. Henvendelsen vil bli journalført og sendt saksbehandler for videre behandling dersom meldingen krever dette.

Ta kontakt per e-post dersom det skulle være noe, post@abbr.no

Med vennlig hilsen
Asker og Bærum brann og redning IKS