Asker og Bærum brann og redning bekrefter å ha mottatt din søknad om bålbrenning. Henvendelsen vil bli journalført og sendt saksbehandler for videre behandling.

Generelle vilkår for bålbrenning etter søknad/melding:

Før bålet tennes skal ansvarshavende ringe:

 • Asker og Bærum brann og redning, tlf. 66 76 42 00.
 • 11o sentralen, tlf. 67 50 88 00.

Før bålet forlates skal ansvarshavende konstatere at det er fullstendig slokket, samt ringe 110 sentralen  og bekrefte at bålet er fullstendig slokket.

 • Bålbrenning må ikke foretas på svaberg/bart fjell.
 • Bålbrenning må ikke foretas under værforhold og i tidsrom der det er spesielt tørt.
 • Bålet må være av mindre omfang og kun tennes under tilsyn av ansvarshavende.
 • Sikring med vann må ivaretas på en tilfredsstillende måte.
 • Bålet skal slukkes før mørkets frembrudd.
 • Bruk av ild utendørs skal foretas i samsvar med Forskrift om brannforebygging 3.
 • For Sankthansbål gjelder i tillegg: Tillatelse fra grunneier må innhentes. Forholdene må være forsvarlige, det vil si at bålet må tennes i nærheten av sjøen. Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt.
 • Vi oppfordrer til å levere hageavfall til nærmeste gjenvinningsstasjon.
 • Næringsavfall er aldri lov til å brenne. Dette inkluderer bl.a. bygge- og anleggsavfall.
 • Avfall som inneholder miljø- og helsefarlige stoffer som for eksempel bildekk, trykkimpregnert tre, malt trevirke, plast og isolasjonsmateriale skal uansett ikke tillates brent ved åpen brenning eller brenning i småovn.
 • Hvis brannfaren er spesielt stor kan kommunen ved brannvesenet innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder.

Ved overtredelse av bestemmelsene i forskriften kan kommunen gi pålegg etter forurensningsloven§ 7 fjerde ledd, ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven§ 73, iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (forurensningsloven§ 74), kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74 og/eller anmelde forholdet (forurensningsloven § 78 og§ 79).

Brannvesenet forbeholder seg retten til å legge andre føringer om nødvendig.

Med vennlig hilsen
Asker og Bærum brann og redning IKS