Gratis opplæring i HMS for borettslag og boligsameier

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid og internkontroll. Vi inviterer årlig til gratis opplæring.

Neste opplæring

Dato: 20. oktober kl. 18.00 – 20.30.
Hvor: Holmen innbyggertorg, Asker (Med forbehold mtp Covid-19 og smittevern)

Vi vil prate om:

  • Lover og forskrifter
  • Systematisk HMS (igangsettelse, kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og oppfølgning)
  • Risikovurdering
  • Grunnprinsipp i brannvernarbeidet
  • Generell brannsikkerhet
  • Kom gjerne med spørsmål

Påmelding opplæring

Meld dere på ved å fylle ut elektronisk skjema

Mer praktisk informasjon vil bli sendt dere per e-post.

Spørsmål?
Send en e-post til branninspektør Roger Fløan

Påmelding nyhetsbrev

Ønsker du å få nyttig brannforebyggende informasjon spisset til deg som sitter i styrer i borettslag eller boligselskaper? Vi vil gjerne sende deg nyhetsbrev til din e-postadresse – meld deg på vårt nyhetsbrev.

Covid-19 og gjeldende anbefalinger

Vi følger FHI sine til en hver tid gjeldende anbefalinger for gjennomføring av arrangement for begrensning av smitte.

Hvorfor er det viktig å lære om HMS og internkontroll for boligselskaper?

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid gjennom “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Orientering i lover og forskrifter kan være vanskelig for styreledere og styremedlemmer i boligselskaper. Asker og Bærum brann og redning har derfor utarbeidet gratis opplæring for å veilede og informere.

Se elektronisk håndbok for boligselskaper «Ta sikkerheten på alvor – slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet»