Gratis opplæring i HMS for borettslag og boligsameier

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid og internkontroll. Vi inviterer til gratis opplæring onsdag 21.oktober kl. 18.

Om opplæringen

Dato: onsdag 21.oktober
Klokkeslett: kl. 18-21
Sted: Bekkestua bibliotek (Møterom «Den store salen»)

Vi vil prate om:

  • Lover og forskrifter
  • Systematisk HMS (igangsettelse, kartlegge, planlegge og prioritere tiltak og oppfølgning)
  • Risikovurdering
  • Grunnprinsipp i brannvernarbeidet
  • Generell brannsikkerhet
  • Kom gjerne med spørsmål

Påmelding

Vi har begrenset med plasser og tar i mot inntil to påmeldte per boligselskap.

Antall plasser: 30
NB! Vi tar forbehold om nok påmeldte for gjennomføring.

Fyll ut skjema for å melde deg på. Frist for påmelding er 5.oktober.

Covid-19 og gjeldende anbefalinger

Vi følger FHI sine til en hver tid gjeldende anbefalinger for gjennomføring av arrangement for begrensning av smitte.

Hvorfor er det viktig å lære om HMS og internkontroll for boligselskaper?

Borettslag og sameier er pålagt å drive HMS-arbeid gjennom “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter”. Det innebærer at styret i boligselskapet skal kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan inntreffe, og gjennomføre tiltak for å hindre at slikt skjer.

Orientering i lover og forskrifter kan være vanskelig for styreledere og styremedlemmer i boligselskaper. Asker og Bærum brann og redning har derfor utarbeidet gratis opplæring for å veilede og informere.

Se elektronisk håndbok for boligselskaper «Ta sikkerheten på alvor – slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet»