Opplæringen gjennomføres som webinar. Lenke til webinaret og mer informasjon sendes alle deltakere innen utgangen av 18.mai