Leie bolig?

Er du student og leier bolig? Både du og utleier må sjekke at brannsikkerheten er i orden. Det aller viktigste er å ha fungerende røykvarslere.

Mange studenter bor i egen bolig for første gang, og det er derfor ekstra viktig å ivareta sin egen sikkerhet.

Rømningsveier

Boligen må ha nok rømningsveier og disse må fungere. Sjekk hvilke rømningsveier du må ha. Som leietaker må du sørge for å holde rømningsveiene frie. For eksempel må du ikke lagre møbler og pappesker foran døren til baktrappen hvis denne er en rømningsvei.

Røykvarsler og slokkeutstyr

Alle boliger – leiligheter, rekkehus, privatboliger, hybler og hytter – skal ha godkjente røykvarslere eller et godkjent brannalarmanlegg. Har du flere etasjer, skal du nå ha minimum én røykvarsler per etasje. Man skal også ha slokkeutstyr i form av husbrannslange eller brannslokkeapparat med skum eller pulver. Den som eier boligen har ansvar for at dette er på plass. Du som leier har ansvar for å teste røykvarsleren. Husk også å bytte batteri en gang i året.

Slokkeutstyr må vedlikeholdes slik at det virker og alltid er klart til bruk. Du som leier må sørge for jevnlig sjekk av apparatet. Eieren av boligen skal sørge for at slokkeutstyret blir kontrollert av kvalifiserte fagfolk. Hvis du oppdager feil eller mangler ved utstyret, må du melde fra til boligeier.

Hvem har ansvaret for brannsikkerheten?

Boligeier har ansvar for

  • at boligen har nok rømningsveier
  • at det finnes minst én røykvarsler og slokkeutstyr – husbrannslange eller brannslokningsapparat – i boligen

Den som leier har ansvar for

  • å teste røykvarsler og bytte batteri
  • å kontrollere slokkeutstyret jevnlig
  • å melde fra til utleier ved feil og mangler

 

 

 

Kilde: www.sikkerhverdag.no