En bolig blir overtent på få minutter og du må redde deg ut raskt. Har dere jevnlige brannøvelser er både små og store forberedte om alarmen går.

Lag enkle regler

Øvelse gjør mester, også når det gjelder brann. Alle bør gjennomføre brannøvelse minst en gang i året. I en brannøvelse bør man trene praktisk på evakuering av huset:

 • Før dere starter øvelsen, avtal en fast møteplass utenfor huset som det er lett for alle å huske, for eksempel ved flaggstangen eller epletreet.
 • Prøv ulike rømningsveier fra flere rom.
 • Kontroller at rømningsveiene er lett tilgjengelige og at dører og vinduer enkelt kan åpnes fra innsiden.
 • Vurder om det er behov for ekstra hjelpemidler som rømningsstiger eller lignende.
 • Bli enige om hvem som går først og hvem som går sist.
 • Etter brannøvelsen bør familien sette seg ned i noen minutter for å evaluere. For hver gang man øver finner man kanskje noe som kan gjøres bedre, og på denne måten blir både barn og voksne tryggere på hva de skal gjøre i tilfelle brann.

Snakk om øvelsen

Mange barn synes brann er skummelt, men det er ingen grunn til å droppe brannøvelsen. Tvert i mot kan jevnlige brannøvelser gjøre barna tryggere, om de vet hva de skal gjøre om alarmen går. Sitt gjerne ned hele familien og snakk om hvorfor det er viktig med øvelse, og hva det betyr om røykvarsleren begynner å pipe.

Redde – varsle – slokke

Ved en brann er det aller viktigste at alle kommer seg raskt ut av boligen. Når alle er samlet på en trygg møteplass utenfor varsler du brannvesenet på 1-1-0. Varsle naboene også. Om det er forsvarlig kan voksne prøve å slokke brannen med husbrannslange eller brannslokkeapparat. Ikke sett deg selv i fare, og husk at røyken er svært giftig.

Hjemmets branninstruks

En branninstruks er en oppskrift på hva man skal gjøre hvis det blir brann. Alle familier bør lage seg en slik oppskrift, og bruke den som utgangspunkt når man skal ha brannøvelse hjemme. Tilpass gjerne branninstruksen etter barnas alder og modenhet, plassering av soverom og mulige rømningsveier. Branninstruksen må deretter prøves ut i en brannøvelse, slik at dere finner eventuelle punkter som bør justeres eller gjøres tydeligere. Her er et eksempel på en enkel branninstruks:

Små barn:

 1. Rop «Brann! Brann!» så høyt du kan.
 2. Vent på rommet til en voksen kommer og henter deg. Ikke gjem deg!
 3. Gå sammen med den voksne ut av huset og til møtestedet dere har avtalt.

Større barn:

 1. Redd andre ved å rope «Brann! Brann!» og hjelp hverandre ut.
 2. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 1-1-0.
 3. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer.
 4. Gå raskt ut av huset.
 5. Still opp på møtestedet.

Voksne:

 1. Redd andre ved å rope «Brann! Brann!» og hjelp hverandre ut.
 2. Pass på at alle barn kommer seg ut til møtestedet.
 3. Varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110.
 4. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer.
 5. Hvis brannen er liten, forsøk å slokke. Ta ingen sjanser.
 6. Gå raskt ut av huset og til møtestedet.
 7. Tell opp antall personer, og ta i mot brannvesenet når de kommer.