"Redde, varsle, slokke" er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann.

Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og fra person til person.
Dette er noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår. Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, ut i fra din vurdering av situasjonen.

1. REDDE

Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen, som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut.

2. VARSLE

  • Varsle brannvesenet på nødnummer 110
  • Oppgi nøyaktig adresse
  • Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.

3. SLOKKE

Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare. Husk at røyken er svært giftig.

Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer. Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset.

Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler. Overlat dette til brannvesenet.

Trenger du å varsle andre nødetater, så er ringer du:
Politi: 1-1-2
Helse: 1-1-3