Hjelp oss frem!

I Asker og Bærum er det mange boligfelt som består av mange boenheter. Rundt disse boligfeltene er det ofte trange småveier med utfordrende fremkommelighet.

 

På en rekke eldre villaveier er det også trangt. Feilparkerte biler, store hekker og andre blokkeringer er stadig oftere et hinder når store kjøretøy som brannbiler, søppelbiler og brøytebiler skal frem for å gjøre jobben sin.

En brannbil trenger tre meter veibredde

Fremkommelighet for store brannbiler i trange veier er til tider en utfordring i Asker og Bærum. I verste fall kan brannbilene bli helt hindret fra å komme frem. Brannbiler trenger minst 3 meter veibredde for å komme frem – hele døgnet.

  • Tenk deg om før du parkerer i trange veier og gater. Liv og helse kan stå på spill dersom din bil sperrer veien.
  • Pass på at trær, busker og hekker ikke vokser ut i veien og hindrer fremkommelighet og oversikt om sommeren
  • Sørg for at veien er måkt og strødd vinterstid