Dette kan du som boligeier selv gjøre for å forebygge.

Brannvesenet får mange henvendelser fra folk som opplever vannlekkasjer. Våre oppgaver er å prioritere liv og helse samt kritiske bygg og infrastruktur. Vi kan derfor ikke alltid hjelpe med vannlekkasje.

Dette kan du som boligeier selv gjøre for å forebygge vannlekkasjer:

  • Ta rede på hvilke rutiner som ligger hos ditt forsikringsselskap og hvem som kan kontaktes ved akutt behov. Gjør det nå, ikke vent til skaden har oppstått.
  • Hvor er hovedstoppekranen? Alle voksne i husstanden bør være kjent med hvor hovedstoppekranen befinner seg og hvordan den brukes. Dette er avgjørende for å raskt kunne stenge av vannet i tilfelle en vannlekkasje.
  • Gjør det til en vane å stenge av vannet hvis du skal reise bort.
  • Sørg for at temperaturen i boligareal holder minst 10 grader og at temperaturen i kjellere m.m. hvor det går vannrør ikke bør understige 5 grader. Vannrør trenger god isolering.
  • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør for å unngå kald trekk.
  • Gjør en visuell gjennomgang av de rør som er synlige i din bolig.
  • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter.
  • Skal du være borte lenge? Be noen se etter huset eller hytta mens du er borte.