Ekstremvær og vannskader

Store nedbørsmengder, flom og frost kan føre til omfattende vannskader. Ved å legge inn en ekstra innsats jevnlig i hus og hage kan mye heldigvis lett forebygges.

Som innbyggere og huseiere er alle forpliktet til å hindre og redusere faren for at vannskader oppstår. Følg våre enkle råd:

Gode råd for hus og hage – forbered deg!

Som innbyggere og huseiere er alle forpliktet til å hindre og redusere faren for at vannskader oppstår. Noen råd:

 1. Ta vekk løvet! Sjekk alle avløp og takrenner, også avløpsristene i gata utenfor huset ditt
 2. Kjellernedgangen: Ta vekk løv, skrot og sand.
 3. Taket: Sjekk takstein og plater på taket. Har de flyttet seg eller fått sprekker?
 4. Lukk vinduer og dører
 5. Flyttbare gjenstander som campingvogner, båter eller annet som blir lagret i hagen, bør sikres eller flyttes

Kilde: Sikkerhverdag.no

Hva gjør du om du har fått oversvømmelse i kjeller eller liknende?

 1. Sørg for at du og dine omgivelser er trygge.
 2. Ta ut sikringene i oversvømte etasjer.
 3. Forsøk å lede vannet annen vei, så det ikke kommer mer vann inn.
 4. Flytt eventuelle møbler og eiendeler opp i andre etasjer eller til andre rom, eller sett ting under for å løfte det opp fra gulvet der det er vann.
 5. Bestill hjelp og få råd fra forsikringsselskapet for tømming av vann, tørking med mer.
  Du kan også kjøpe egen pumpe og utstyr i utvalgte butikker.
 6. Elektrisk utstyr, varmtvannsbereder og elektrisk anlegg som har stått i eller under vann må ikke benyttes før utstyret er kontrollert av elektriker.

Som innbyggere og huseiere er alle forpliktet til å hindre og redusere faren for at vannskader oppstår. Følg våre enkle råd:

Brannvesenet prioriterer liv og helse

Ved ekstremvær er det mange som trenger hjelp. Da må nødnummeret 1-1-0 prioriteres for henvendelser som gjelder liv og helse og brann. Vi ber derfor publikum som ikke er i umiddelbar nød om å kontakte sine forsikringsselskap for bistand.
Asker og Bærum brann- og redning er med i RVR-tjenesten som betyr at vi samarbeider med forsikringsselskapene om å redde verdier. Vi har utstyr og er klare til å hjelpe innbyggere ved vannskader, men vi må alltid prioritere liv og helse.
 

ABBR har satt stab for å best mulig forberede oss på håndtering av hendelser som oppstår grunnet de store mengdene vind og nedbør som kommer. I tillegg deltar vi både i lokale og regionale beredskapsfora for best mulig samhandling. 

Meld fra til kommunen

Meld fra til din kommune ved tette avløp, rister eller liknende. Les mer på kommunenes nettsider:

Asker kommune

Bærum kommune

Unngå frostskader

 • Rom med vannførende rør må alltid holde varmegrader.
  Sørg for isolasjon på utsiden
 • Vannledninger og tilknyttet utstyr må ha jevnlig tilsyn
 • Ved langvarig fravær uten tilsyn bør hovedkrana stenges
 • Steng hovedkrana før du tiner frosne rør. Når ispropper tiner i frostsprengte rør vil vannet fosse ut. Sørg også for oppvarming av rommet.