Vind, snø og vann – vær beredt

Store nedbørsmengder, flom og frost kan føre til omfattende vannskader. Ved å legge inn en ekstra innsats jevnlig i hus og hage kan mye heldigvis lett forebygges.

Som innbyggere og huseiere er alle forpliktet til å hindre og redusere faren for at vannskader oppstår. Følg våre enkle råd:

 • Ta vekk løvet! Sjekk alle avløp og takrenner, også avløpsristene i gata utenfor huset ditt
 • Kjellernedgangen: Ta vekk løv, skrot og sand.
 • Taket: Sjekk takstein og plater på taket. Har de flyttet seg eller fått sprekker?
 • Lukk vinduer og dører
 • Flyttbare gjenstander som campingvogner, båter eller annet som blir lagret i hagen, bør sikres eller flyttes
 • Hatt oversvømmelse tidligere? Har uhellet vært ute hos deg før kan det være lurt å flytte ting opp fra gulvet for å være på den sikre siden.

Ikke blokker 110-linjene ved ekstremvær

Ved ekstremvær er det mange som trenger hjelp. Da må nødnummeret 110 prioriteres for henvendelser som gjelder liv og helse, brann og eksplosjoner. Ved kraftig nedbør er det ofte lite brannvesenet får gjort før grunnvannstanden synker. Ved ekstremvær og vannskader kan vår alarmsentral nås på telefonnummer 67 12 88 00. Ved behov vil også annen kontaktinformasjon opplyst alarmsentralens Twitterkanal, https://twitter.com/oslo110sentral

Unngå frostskader

 • Rom med vannførende rør må alltid holde varmegrader.
  Sørg for isolasjon på utsiden
 • Vannledninger og tilknyttet utstyr må ha jevnlig tilsyn
 • Ved langvarig fravær uten tilsyn bør hovedkrana stenges
 • Steng hovedkrana før du tiner frosne rør. Når ispropper tiner i frostsprengte rør vil vannet fosse ut. Sørg også for oppvarming av rommet.

Vannskader grunnet lekkasje

Asker og Bærum brann- og redning er med i RVR-tjenesten som betyr at vi samarbeider med forsikringsselskapene om å redde verdier. Vi har utstyr og er klare til å hjelpe til ved vannskader, og er selvfølgelig behjelpelige til å svare på spørsmål. Det er allikevel viktig at både huseiere og det offentlige forebygger vannskader selv. Ved vanlige vannskader kan 110 ringes for råd og hjelp i forbindelse med vannskader.