Feil på branntekniske installasjoner og blokkerte eller låste rømningsveier kan få fatale konsekvenser. Gjennom enkle tiltak kan virksomheten bidra til at brannsikkerheten ivaretas på en god måte.

Med denne brosjyren håper vi å bidra til økt kunnskap om viktige elementer ved brannsikkerhet og til innføring av viktige rutiner, som for eksempel en enkel «brannsjekk» før åpning.

Branntekniske installasjoner

 

BRANNFARLIG GASS (PROPAN)

Brannfarlig gass skal ikke oppbevares inne i lokalet, i rømningsveier eller på loft eller i kjeller. Gass skal oppbevares i godkjent skap på utsiden av bygningen.

KJØKKEN

For å redusere risiko for brann er det viktig å ha gode rutiner for rengjøring av filter, kanal og avtrekksvifte. Rengjøringsfrekvens må være tilpasset virksomhetens bruk, minimum anbefaling er å rengjøre filter ukentlig og kanal med avtrekksvifte årlig. I tillegg til egnet håndslokker på kjøkken krever som regel forsikringsbransjen automatisk slokkeanlegg hvor det benyttes olje eller fett til frityr,- koke- eller stekeinnretninger. Det må undersøkes i forhold til forsikringsavtale hva som er gjeldende vilkår.

AUTOMATISK SLOKKEANLEGG

Enkelte bygninger er utstyrt med automatisk slokkeanlegg. Før åpningstid må virksomheten forvisse seg om at anlegget er i drift og at det fungerer som det skal. Hvis ansatte ikke har tilgang til sprinklersentralen må virksomheten få på plass et system som sikrer at personell med tilgang til sprinkelsentralen foretar jevnlige ettersyn. Ettersyn skal dokumenteres skriftlig

LEDESYSTEM

Et ledesystem består av elektriske eller etterlysende markeringslys som viser

vei til nødutganger og hvite ledelys som lyser opp lokalet eller rømningsveien hvis strømmen går. Elektriske markeringslys skal alltid lyse mens ledelys tenner først når strømmen går. Ledesystemet skal ha batteri-backup. Husk at det kan være feil med batteriet selv om lyset lyser. Avhengig av fabrikant har ledesystemer forskjellig måter å indikere systemfeil. Det er eier av bygget sitt ansvar å påse at virksomheten har fått opplæring i hvordan systemet fungerer.

BRANNDØRER

Branndører skal hindre brann- og røyk-spredning. En branndør må enten være lukket eller lukkes automatisk hvis brannalarmen utløses, f eks ved bruk av dørmagnet. Sjekk at branndører ikke står i åpen stilling med kiler, søppelbøtter eller lignende og at dørpumper ikke er hektet av.

PERSONANTALL

Ethvert lokale skal ha en persontallsberegning som angir maks antall personer som kan oppholde seg i lokalet. Eier av bygget skal sørge for at virksomheten er blitt gjort kjent med persontallet. Beregning av persontall gjøres for å sikre rask og effektiv rømning ved en nødsituasjon.

En virksomhet må kunne gjøre rede for hvordan den holder kontroll på antall personer inne i lokalet og at persontallet aldri overskrides. Dette må de som er på jobb ha fokus på i hele åpningstiden.