Brenner for livsviktig varsling

Halvor Bakke, kjent fra eventyrlig oppussing, har fått føle på kroppen hvor viktig fungerende røykvarslere er da han selv kom midt oppi en svært dramatisk brann på Svalbard tidligere i høst.

Bakke som våknet kun 20 meter fra branndramaet på nabotomta fikk kastet på seg klærne og løp ut. I bygget på nabotomta ble 55 mennesker, tre fra hans eget team, berørt. Takket være røykvarsleren ble de vekket og kom seg ut i tide.

  • Sørg for å sjekke at røykvarslerne dine fungerer den 1. desember. Dette må dere ta på alvor, sier interiørdesigner Halvor Bakke.

Vi har fått med oss Bakke for å synliggjøre viktigheten av fungerende røykvarslere, sier informasjonsrådgiver Anne Aase Haraldsen i Asker og Bærum brann og redning.

  • I løpet av de siste 5 årene har det vært 258 boligbranner i Asker og Bærum. En fungerende røykvarsler redder liv. Test røykvarslerne og bytt batteri ved behov på Røykvarslerdagen den 1. desember, sier Haraldsen.

– Alle kan bli bedre på å tenke brannsikkerhet. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal, og at de kan høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, sier branninspektør Hanne Sandbæk i Asker og Bærum brann og redning.

Anbefaler seriekoblede
Alle må ha minst én røykvarsler i hver etasje. Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid.  Det klart beste er å ha varslere som er seriekoblet.

– Vinteren og julehøytiden er høysesongen for boligbranner. Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember, sier Haraldsen.

Ulike røykvarslere
Det finnes forskjellige typer røykvarslere. Noen har en «test» knapp man kan trykke på for å sjekke om det piper. Andre har et brannalarmanlegg som sier ifra automatisk hvis det trengs batteribytte. Finn ut hvilken type du har hjemme, test røykvarsleren og bytt batteri hvis det er behov for det.

  • Jeg skal i alle fall benytte anledningen til å sjekke alle røykvarslerne mine hjemme hos meg den 1. desember. Gjør dette du også for din egen sikkerhet, avslutter Bakke.

Røykvarslerdagen er et mangeårig samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale eltilsyn, brannvesenet og Gjensidige.

Mer informasjon

Les også mer om krav, plassering og hvilke røykvarslere du bør velge på våre sider om røykvarsler, www.abbr.no/roykvarsler