Bry deg før det brenner

I årets julehilsen takker brann- og redningssjefen dere alle for den gode innsatsen dere gjør hver dag, enten det er i eget hjem eller hos andre nære og kjære, eller gjennom jobb i møte med utsatte grupper. ​

Dette er mennesker som av ulike årsaker ikke klarer å ivareta seg selv og dermed sin egen brannsikkerhet. ​

De har større sannsynlighet for å starte-, begrenset evne til å forebygge-, oppdage-, varsle- og slokke brann eller evakuere ved egen hjelp. Dette kan være mennesker med utfordringer innenfor psykisk- eller fysisk helse, rus og de eldre.​ Disse menneskene ønsker vi å hjelpe, så vi unngår at noen blir skadet eller dør i brann. ​

Vår oppfordring er derfor å bry seg om andre, de som du kanskje ser er alene og som kanskje kan trenge både omsorg og hjelp med brannsikkerheten i hjemmet.​

Er du bekymret for brannsikkerheten hos andre, og ikke får hjulpet selv – ta kontakt med oss i brannvesenet på www.branntips.no. ​​

Adventstiden og juletiden betyr flere branner og derfor ønsker vi å komme med noen oppfordringer:  ​

Sørg for at du har røykvarslere som virker og at du hører disse når du sover. Ikke forlat rom med levende lys og vær til stede på kjøkkenet når du lager mat, vit hvor du har slokkeutstyret og ha en plan for hvordan du skal komme deg ut om det skulle begynne å brenne. ​

Vi ønsker dere alle en god og brannsikker julehøytid. Vær så snill å ta vare på hverandre, bry deg før det brenner!

Se den digitale julehilsen på filmen under.