Den som ønsker å selge fyrverkeri kategori 2 og 3 i tidsrommet 27. - 31. desember må søke om tillatelse til dette.

Søknadsfrist

Søknadsfristen til å søke om salg og oppbevaring av fyrverkeri II og III er: 1. mai.
NB! Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Fullstendig søknad

ABBR krever en fullstendig søknad hvert år. Søknader med store mangler bli ikke behandlet. Brannvesenet gir tillatelse til midlertidig oppbevaring av fyrverkeri i mengder opp til og med 500 kg netto.

Innsending

Fra 2022 skal ikke søknader lenger sendes per -epost, men alle vedlegg skal lastes opp i dette skjema.
Se liste lenger ned for hvilke vedlegg som skal med.

I tillegg skal søknad om tillatesle til handel med pyroteknisk vare fra DSB fylles ut. Last ned for print og fyll ut skjema før opplasting.

Skjema

Skriv kun inn siffer, uten punktum og mellomrom
Adresse utsalgssted(Påkrevd)
Kontaktperson (ansvarshavende)(Påkrevd)

Vedlegg

Max. file size: 195 MB.
Max. file size: 195 MB.
Max. file size: 195 MB.
NB! Skal ta hensyn til omliggende fare og bedriftens varer (hvis innendørssalg)
Max. file size: 195 MB.
Valgfritt: Last opp flere filer
Max. file size: 195 MB.
Valgfritt: Last opp flere filer
Max. file size: 195 MB.
NB! Skal ha en realistisk beskrivelse om hvordan returvarer håndteres. Ansvarshavende/stedfortredende skal håndtere returvarer. Skal inkludere lagring over 5 kg NEI
Max. file size: 195 MB.
NB! Profesjonell plantegning som viser bygningen, farlig varer, evt. lagringssted og branntekniske vegginndeling
Max. file size: 195 MB.
Valgfritt: Last opp flere filer
Max. file size: 195 MB.
Valgfritt: Last opp flere filer
Max. file size: 195 MB.
NB! Utdrag fra et kartverk med inntegnet avstander til alle gjeldende avstandskrav, samt eventuelle avsperringer
Max. file size: 195 MB.
Valgfritt: Last opp flere filer
Max. file size: 195 MB.
Valgfritt: Last opp flere filer
Max. file size: 195 MB.
NB! Begge skal være ansatt i butikken så lenge fyrverkeritillatelsen gjelder (Kursbeviset skal gjelder til slutten av januar påfølgende år! Hvis den utgår eller søkende ikke har kursbevis må kursbooking fremlegges.)
Max. file size: 195 MB.
Valgfritt: Last opp flere filer
Max. file size: 195 MB.
Valgfritt: Last opp flere filer
Grunneiers tillatelse(Påkrevd)
Personvern
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.