For borettslag og sameier er det svært viktig å få vurdert kapasiteten på det elektriske anlegget før det monteres uttak for lading av elbil.

Her må du kontakte en registrert elektroinstallatør som kan kartlegge hva som trengs av kapasitet og utstyr for stabil og trygg lading i fellesgarasjer.

Det finnes også ulike typer utstyr for fordeling av ladeeffekt og tid i garasjer med mange ladeuttak. Dette er nødvendig dersom tilgjengelig effekt er mindre enn behovet – da kan alle bilene lades uten at sikringene går.

Veileder om lading av EL-bil

 

Finn råd og tips for hvordan du best lader elbilen din i en veileder fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap. Veilederen inneholder også krav til borettslag og sameier, veilederen Elbil-lading og sikkerhet.

Veilederen tar for seg følgende emner:

  • Etablering av ladepunkter
  • Bruk av eksisterende kontakter
  • Skjøteledninger skal ikke benyttes
  • Krav til periodisk sjekk av ladesystem i borettslag/sameier
  • Teknisk informasjon om etablering av ladepunkter og fordeling av kostnader
  • Elbiler, lading og brannfare
  • Krav til brannsikring i bygning

Det finnes også mye informasjon til beboerer på om trygg lading av EL-bil på www.sikkerhverdag.no

Mer informasjon om temaet