Fra 1.1.2016 innføres behovsprøvd feiing av piper. Behovet blir vurdert i forhold til registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt ildsted.

Feiertjenesten i Asker

Kommunen har ansvaret for at det utføres feiertjenester. I Asker og Bærum er feiertjenestene satt ut til private firmaer.

I Asker kommune er det Feie- og tilsynstjenester AS som utfører:

  • Tilsyn av fyringsanlegg
  • Feiing av piper og røykrør
  • Uttak av sot
  • Råd og veiledning

Brannvesenets jobb er å kvalitetssikre tjenesten. I Asker kommune vil feiing og tilsyn fortrinnsvis gjennomføres samtidig.

Feiing etter behov

Fra 1.1.2016 innføres behovsprøvd feiing av piper. Behovet blir vurdert i forhold til registrerte fyringsvaner og den enkelte huseiers bruk av sitt ildsted.

I utgangspunktet vil feiing av fyringsanlegget utføres minimum hvert fjerde år, men kan ut i fra en faglig vurdering bli oftere.

Huseiere som til tross for dette likevel mener å ha behov for hyppigere feiing, kan selv bestille dette av Feie- og tilsynstjenester AS mot betaling.

Tilsyn av ildsted

Feieren fører tilsyn med alle private boliger med ildsteder/fyringsanlegg minimum hvert fjerde år.

Det veiledes om følgende punkter under tilsynet:

  • Fyringsanlegg
  • Fyringsvaner
  • Røykvarslere
  • Slokkeutstyr
  • Rømningsveier
  • Generell brannsikkerhet

I tillegg vil det være mulig å søke råd hos feier når det gjelder alle forhold av brannforebyggende karakter vedrørende boligen.

Priser for feie- og tilsynstjenester
Feieavgiften fastsettes av kommunestyret. Gebyrfastsettelsen er basert på prinsippet om at gebyret skal dekke kostnadene for den kommunale ytelsen. Den betales hvert halvår samtidig med andre kommunale avgifter.

Kontaktinformasjon:

Feie- og tilsynstjenester AS
Gamle Ringeriksvei 42
1357 BEKKESTUA
Telefon: 400 18 550
E-post: post@tilsyn.no
Web: www.tilsyn.no