Feietjenesten – smitteverntiltak ifm Covid-19

For å redusere smittefaren vil ikke feierne lenger gjennomføre innendørs tilsyn med fyringsanlegg. Dette vil inntil videre gjelde ut året.

De som allerede er varslet om tilsyn vil få dette utført til midten av uke 47. Dette vil bli gjennomført som et «trappe-tilsyn». Feierne får ikke gå inn, og huseiere må dokumentere utbedrede avvik med bilde. Huseiere vil motta en sms i forkant av besøket med orientering om endring av tilsyns-form. Tilsynet kan eventuelt også gjennomføres digitalt.

Etter midten av uke 47:

Bærum kommune: Når de siste varslede tilsynene er gjennomført går feierne over til å tyvstarte på feiing fra tak for 2021.

Tilsyn i forbindelse med sot/pipebranner vil fortsatt gjennomføres, men med ekstra strenge smitteverntiltak.

Asker kommune: Grunnet permitteringer vil det ikke gjennomføres verken feiing eller tilsyn i tiden frem mot årsskiftet. (Med unntak av særskilte tilfeller som pipebrann etc.)

Feieren i Asker har egne nettsider, Feie- og tilsynstjenester AS  og egne sider på Facebook.
Feieren i Bærum har egne nettsider, Feieren A/S og egne sider på Facebook.