Alle moderne ildsteder kommer med en monteringsveiledning der detaljerte krav til avstand mellom ildstedet og brennbart materiale er beskrevet.

I tilfeller der huset har et eldre ildsted (produsert før 1997) fins det generelle tommelfingerregler. Disse reglene gjelder også for nyere ildsteder i de tilfeller der monteringshenvisningen ikke er tilgjengelig:

 • Avstand fra ildsted til brannmur: 100 mm
 • Avstand fra topp ildsted til brennbart materiale: 300 mm
 • Avstand fra hjørne på ildsted til brennbart materiale: 300 mm
 • Avstand fra ildstedet til brennbart materiale ved skråstilt 45o montering: 300 mm
 • Avstand fra ildstedets side til brennbart materiale: 600 mm
 • Avstand fra søyleovn til brennbart materiale: 600 mm
 • Avstand fra ildsted til himling: 500 mm
 • Avstand fra røykrør til brannbart materiale: 300 mm
 • Avstand fra røykrørsgjennomføring i teglskorstein til brennbart materiale: 230 mm
 • Avstand fra sotluke til brennbart materiale: 300 mm
 • To ildsteder tilknyttet samme røykløp bør ha et nivåforskjell på minimum 200 mm mellom nedre kant av øvre røykrørsinnføring og øvre kant av nedre røykinnføring. Anbefalingen gjelder også mellom røykrør og sotluke.

Lovverk:

Forskrift om brannforebygging § 11

Byggforskserien:

Byggdetaljblad 752.135 – Eldre regler for ildsteder og skorsteiner
Byggdetaljblad 552.135 –Ildsteder og skorsteiner

Illustrasjon avstand fra ildsted til brennbart materiale