Feiing- og tilsyn er viktig brannforebyggende arbeid.

I Asker og Bærum utføres boligtilsynene av ABBR. Feiingen utføres av private firmaer, men ABBRs oppgave er å kvalitetssikre tjenesten. Trykk på +-tegnet i menyen under for å lese mer om de ulike tjenestene