Feiern kommer

Feieren kommer hjem til deg for å feie og kontrollere skorsteinen. Feieren gir også veiledning om blant annet riktig fyring, slokkeutstyr, røykvarsler og rømningsveier.

Les om våre tiltak og vårt tilsyn i Korona-tiden.

Du får lapp i postkassa eller SMS på mobilen minst tre dager før feieren kommer. Besøket gjennomføres for å forebygge brann og ivareta beboernes sikkerhet.

Fra 1.januar 2016 er det feiing og tilsyn minimum hvert fjerde år. Nytt fra samme dato er at det også skal feies og gjennomføres tilsyn på hytte og fritidseiendommer.

For å få gjennomført feiing og tilsyn er det viktig at du har forberedt noen ting før feieren kommer på besøk. Besøket kan ta opptil 30 minutter, avhengig av hvor stort og hva slags bygg det er snakk om.

Før feiing må du:

  • Legge frem stige der feieren må gå opp til skorsteinen. Du må sørge for tilfredsstillende taksikringsutstyr
  • Ikke bruke ildstedet før feiing er utført
  • Stenge trekk, ovnsdør, spjeld, ildsted, sotluke og feieluke for å unngå nedsoting

Før tilsyn må du:

  • Sørge for at sotluke/feieluke er tilgjengelig
  • Sørge for at det er ryddig rundt skorsteinen innendørs slik at den er tilgjengelig for kontroll
  • Ha dokumentasjon på fyringsanlegget tilgjengelig

Tenk også igjennom brannsikkerheten før besøket:

  • Hvor mange røykvarslere har du, virker de og hvor er de plassert?
  • Hva slags slokkemidler er det i boligen, hvor er de plassert og kan du/dere bruke det?
  • Hvor og hvordan kan du/dere rømme om det skulle begynn å brenne?
  • Er det avtalt møteplass ved en eventuell krisesituasjon?

Det må være noen tilstede under besøket:

Det må være noen tilstede i boligen ved oppsatt tid. Dersom tiden ikke passer, ta kontakt for ny avtale senest en virkedag før den oppsatte tiden. Ring og avtal nytt tidspunkt innen en måned for å slippe kostnad.

Finn kontaktinformasjon til feieren

Bor du i Asker kommune?

I Asker gjennomføres feiing og tilsyn samtidig. Varsel sendes på SMS minst tre dager før feieren kommer. SMS sendes til eier av bolig med avsender ABBR (Asker og Bærum brann og redning)

Feiing og tilsyn i Asker kommune gjennomføres av Feie- og tilsynstjenester AS på oppdrag fra Asker og Bærum brann og redning. Tjenesten dekkes av den kommunale feieravgiften.

Bor du i Bærum kommune?

I Bærum gjennomføres feiing og tilsyn hver for seg. Tilsyn varsles per SMS minst tre dager før feieren kommer. SMS sendes til eier av bolig med avsender ABBR (Asker og Bærum brann og redning). Feiing varsles med lapp i postkassen minst tre dager før feieren kommer. Påminnelse om feiing og tilsyn varsles per SMS.
Der SMS ikke når frem varsles det med lapp i postkassen. Slik ser varsellapp for feiing ut(PDF)

Feiing og tilsyn i Bærum kommune gjennomføres av Feieren AS på oppdrag fra Asker og Bærum brann og redning. Tjenesten dekkes av den kommunale feieravgiften.

Les mer om hva feiing og tilsyn innebærer