Fyr riktig – unngå brann

Vedfyring gir oss både hygge og varme, men det er viktig å tenke på at vi faktisk har et bål midt i stua.

Riktig vedfyring reduserer faren for brann samtidig som du reduserer vedmengden og klimagassene. Tørr ved og riktig fyring gir lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig.

Fyringstips

 • Bruk tørr ved! Max 20 % vanninnhold.
 • Bruk mindre vedkubber, dette fører til høyere temperaturer og mer fullstendig forbrenning.
 • Følg ovnens bruksanvisning for riktig vedmengde og tilførsel av forbrenningsluft (trekk).
 • Bruk gjerne opptenningsbriketter. Da får du raskere fyr, og dermed mindre sot.
 • Ikke bruk parafin, bensin eller annen brannfarlig væske til opptenning.  Dette kan medføre eksplosjon.
 • Plasser veden liggende i ovnen eller peisen, ikke stående. Da utnyttes brennverdien bedre.
 • Tenn på ovenifra og ned.
 • Pass på at spjeldet er åpent og at ovnen får nok forbrenningsluft.
 • Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. (se bruksanvisning for nye ovner/peiser)
 • La veden brenne helt ut til det bare er en haug med glør igjen før du legger i ny ved. Husk å regulere opp trekken igjen så veden tar godt fyr.
 • Vær våken og tilstede når du bruker ildstedet.
 • Ikke fyll ovnen med ved og sett ned trekken før du legger deg eller når du forlater boligen. Det øker faren for pipebrann og utslipp av partikler.
 • Brenn kun brensel som er egnet for ildstedet.
 • Ovnen må ikke tømmes for aske mindre enn 24 timer etter at den har vært i bruk. Asken må plasseres i en ubrennbar beholder.
 • Husk service av fagfolk for ovner med parafin/olje og gass som brensel.
 • Et rent ildsted gir bedre varme. Fei ovnen regelmessig.

Usikker på hvordan det ser ut når du fyrer riktig? Se denne filmen for veiledning: