Alle ildsteder skal meldes inn - uavhengig av brenseltype. Når nytt ildsted er montert skal dette meldes til brannvesenet. Straks du har sendt inn skjemaet kan du benytte ildstedet.

Melding om montering av nytt ildsted

  • Gårds- og bruksnummer er eiendommenss unike identitet.
  • Om en leilighet fungerer som en egen selvstendig eiendom, har denne et seksjonsnummer i tillegg til gårds- og bruksnummer.
  • Leilighetsnummeret er en del av den offisielle adressen for Ieiligheter i flerbolighus og sier hvilken leilighet i bygningen du bor i. Leilighetsnummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om du bor i U (Underetasje), K (Kjeller), H (Hovedetasje) eller L (Loft). Sammen med bokstaven forteller de to første sifrene hvilken etasje du bor i. HO301 betyr at du bor i 3. hovedetasje, de neste to sifrene forteller hvilket nummer leiligheten din har i denne etasjen. Du finner nummeret på adressemerket som skal være klistret på, eller ved siden av døra, eller på innsiden av dørkarmen inn til leiligheten din.
  • MM slash DD slash YYYY
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Les mer i vår personvernerklæring