Det er lovpålagt at alle boliger skal ha slokkeutstyr som husbrannslange, eller brannslukningsapparat med skum eller pulver.

Bruk skjemaet for å melde fra om avvik fra brannforebyggende boligtilsyn er rettet.

Les mer i vår personvernerklæring

Dette er reglene som gjelder for brannslokkeutstyr:

  • Alle boliger skal ha egnet slokkeutstyr. Det kan enten være en husbrannslange, pulver- eller et skumapparat.
  • Slokkeutstyret skal monteres lett tilgjengelig og må kontrolleres jevnlig.
  • Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere slokkeutstyr samt å kontrollere at utstyret er i orden.

Du kan lese mer om slokkeutstyr på denne siden.