Moderne ildsteder er mer effektive og sparer lommeboken. De er sikrere, forurenser mindre og gir 30-50 prosent mer varme enn gamle ildsteder.

Før du kjøper nytt ildsted, tenk gjennom hvilket oppvarmingsbehov du har. De fleste klarer seg med ildsteder som gir 2-6 kwh. Jo mindre ildstedet er, jo lettere er det å fyre riktig. Toppmontering av røykrør er anbefalt fordi det gir tryggere og mer økonomisk fyring.

På kalde vinterdager gir vedfyring like mye svevestøv som veitrafikk. Nye ovner forurenser mindre, bruker mindre ved og er sikrere enn gamle ovner.

Fire gode grunner til å bytte til rentbrennende ovn

Ovner kjøpt før 1998 bør skiftes ut til nye rentbrennende ovner, fordi:

  • Nye rentbrennende ovner halverer utslipp av forurensende svevestøv
  • Nye rentbrennende ovner er mer energieffektive enn gamle og du bruker dermed mindre ved
  • Nye rentbrennende ovner er mer brannsikre enn gamle ovner
  • Nye rentbrennende ovner soter mindre, er ikke like utsatt for pipebrann og har strengere sikkerhetskrav

Husk at du må melde fra til brannvesenet når du har fått ny ovn eller ildsted: www.abbv.no/ildsted