Skal du montere nytt ildsted?

Ved installasjon av nytt ildsted er det eiers ansvar å melde fra til kommunen.

Det stilles ingen formelle krav til montør eller kontrollør av vedfyrte ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte montører. Et ildsted har mange sikkerhetskrav som skal hindre at brann oppstår. Det er spesielt viktig at disse blir fulgt.

Krav til montering av ildsted

  • Fra 1998 er det et miljøkrav at alle ildsteder i norske hjem skal være såkalt rentbrennende
  • Monteringsanvisningen inneholder viktige sikkerhetskrav og må følges. Husk at avstandsbestemmelser er minimumskrav
  • Generelle ildstedsregler gjelder dersom ikke annet er beskrevet i monteringsanvisningen
  • Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet
  • Godkjent røykrørsinnføring brukes for tilkobling til skorstein (egen monteringsanvisning).
  • Alle ildsteder skal være CE-merket
  • Ildstedet må være testet og godkjent iht. Norsk standard (NS 3058 – 3059)

Les mer om rentbrennende og mer miljøvennlige ildsteder

Meld fra til brannvesenet

Når nytt ildsted er montert SKAL dette meldes til brannvesenet.
Benytt Skjema for melding om ildsted (elektronisk).
Straks du har sendt inn skjemaet kan du benytte ildstedet.

Utepeis

  • Innmelding av utepeis gjelder kun hvis peisen henger sammen med bygning (via levegg eller lignende). I disse tilfellene gjelder oppstillingsvilkår som for et «normalt» ildsted, jf. Byggdetaljblad 552.135 – Skorsteiner og ildsteder og gjeldende monteringsanvisning
  • Frittstående utepeis er unntatt meldeplikt