Skorsteinen blir gjennom årene utsatt for store påkjenninger fra fyring, vær og vind. Derfor vil en skorstein ha behov for oppgradering i likhet med andre bygginstallasjoner.

Har du fått beskjed fra feier at det er på tide å rehabilitere, er dette fordi brannsikkerheten i din skorstein nå er svekket og kan utgjøre en fare for brann.

Hvordan går jeg frem for å få rehabilitert min skorstein?

Rehabilitering av skorsteiner er ingen enkel oppgave og må kun utføres av et kvalifisert firma. Med kvalifisert firma menes firmaer som innehar sentral godkjenning for å utføre denne type oppgaver, eller firmaer som kan dokumentere fagkunnskap som fører til lokal godkjenning fra kommunen. Vi anbefaler å sjekke referanser til de ulike aktørene.

Søknadsplikt

Rehabilitering av skorstein er et søknadspliktig tiltak i henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 bokstav f. Søknadsprosessen er det gjerne aktøren som ordner. Søknadsskjema finnes også på kommunenes internettsider.

Hva skjer med min skorstein når den rehabiliteres?

Den vanligste måten å rehabilitere på er å sette inn et nytt innerrør i skorsteinen. Det finnes tre typer innerrør:

  • Keramikk
  • Sement
  • Stål

Det er også mulig å rehabilitere skorsteinen ved å utbedre skader og slamme den innvendig. Du står fritt til å velge type/fremgangsmåte, og kan oppleve å få ulike anbefalinger fra de ulike firmaene utfra en faglig vurdering om hva som er best for din skorstein. Alle typene/fremgangsmåtene er testet og godkjent under samme vilkår. I de fleste tilfeller kan skorsteinens ytre beholdes og er kun en støtte for det nye innerrøret. For deg som huseier vil det da ikke være synlig inne i huset at skorsteinen har fått nytt innerør. Det er viktig at skorsteinen har samme innvendig dimensjon i hele sin lengde.

Å rehabilitere skorsteinen kan føre til endringer av oppstillingsvilkår for skorstein i rom hvor skorsteinen går igjennom. For eksempel om man rehabiliterer en teglskorstein, skal denne ha vært synlig på alle fire sider for kontroll. Når den rehabiliteres kan det være at den kun trenger å være synlig på to sider. Dette må sjekkes med det utførende firmaet i hvert enkelt tilfelle.

Det er firmaet som gjennomfører rehabiliteringen som har ansvaret for å fortelle deg som huseier om alle muligheter og begrensninger når du rehabiliterer, ikke vær redd for å spørre.

Dersom du er i tvil, ta kontakt med oss:

Feieren i Asker:

Feie- og tilsynstjenester AS, telefon 400 18 550 eller e-post post@tilsyn.no

Feieren i Bærum:

Feieren AS, telefon 41 33 25 55 eller e-post post@feieren.no

Eller:

Asker og Bærum brann og redning IKS, telefon 66 76 42 00 eller e-post forebyggende@abbr.no