Søknad om fritak for feie- og tilsynsgebyr

    1) Alle ildsteder må være frakoblet skorsteinen, selv om de ikke brukes. 2) Skorsteinen kan ha en plate eller helle på toppen som dekker hele pipeåpningen. Dersom et av kriteriene ovenfor er oppfylt, innvilges fritaket. Midlertidig bruk som fritidseiendom, oppussing eller salg, gir ikke grunnlag for fritak.
  • Det vil ikke bli sendt ytterligere bekreftelse på denne henvendelsen med mindre fritaket ikke innvilges. Tas pipeløpet i bruk på nytt, må melding om dette gis ABBR. Ved salg, må ny eier informeres om fritaket og forutsetningene for det. Eier er ansvarlig for at opplysningene ovenfor er korrekte.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Les mer i vår personvernerklæring