For at brannforebyggerne skal ha en sikker arbeidsdag er det viktig at alle huseiere kjenner til og følger de gjeldende kravene for sikker adkomst til skorstein.

Disse er utformet for å sikre god adkomst til skorsteinen året rundt, i alle slags vær. Huseieren har to alternativer som sikrer tilstrekkelig adkomst til skorstein.

1.Adkomst via tak

For at adkomsten skal være sikker nok kreves det at:

 • Takstige skal være standardisert og laget av varig materiale (f.eks. metall).
 • Takstigen skal være fastmontert i bærende takkonstruksjon (taklekt e.l.)
 • Fasadestiges kal være i metall og rage en meter over det nivå en skal på
 • Er fasaden høyere enn 5 meter er det påkrevd med stigefeste ved gesimsen
 • Har bygningen flere skorsteiner skal det være taktrinn mellom skorsteinene.
 • Er skorsteinen høyere enn 120 cm over taket må det monteres arbeidsplattform slik at feiing kan gjennomføres i normale arbeidsstillinger

Illustrasjon plassering stiger for sikker adkomst tak

2. Adkomst via feieluke

For tilfredsstillende atkomst kreves at:

 • Feieluken skal monteres i det rommet som er høyest opp i huset
 • Underkanten av feieluken skal monteres mellom 80 – 120 cm over gulv
 • Det skal være maks fem meter mellom feieluken og skorsteinens topp
 • Feieluken skal være plassert minimum 30 cm fra brannbart materiale
 • Brannforebyggeren skal ha fri tilgang til feieluken

Illustrasjon feieluke i hus

Lovverk:

Forskrift om brannforebygging § 6
Forskrift om utførelse av arbeid § 17

Byggforskserien

Byggdetaljblad 552.135 – Ildsteder og skorsteiner
Byggdetaljblad 525.933 – Sikringsutstyr for arbeid på tak