13. august: Asker og Bærum brannvesen vurderer fortsatt skogbrannfaren for høy til at vi kan oppheve det ekstraordinære grill- og bålforbudet. Vi tar en ny vurdering av situasjonen førstkommende fredag.

Følgende gjelder under et totalforbud:
• Det er ikke lov å tenne opp små kaffebål, engangsgriller, kulegriller, bålpanner, gassgriller, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff i, eller i nærheten av skog
• Det er ikke lov å tenne bål eller grille i strandsonen eller på øyene
• Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på godkjente og tilrettelagte bål- og grillplasser
• Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak

Når det gjelder forholdsreglene for skogsdrift nedjusterer vi nå anbefalingene fra mørkerødt varsel til orange nivå (skogbrannfare 40-70).

Ved orange nivå gjelder følgende:
1. Større oppmerksomhetskrav
2. Alle krav under grønn gjelder
3. Vurder om kjøring uten belter og kjetting er mulig
4. Skogbrannpakken fra Skogbrand forsiktig skal være tilgjengelig på hogstplassen

Forholdsregler ved skogbrannfare ved skogbrannfare (PDF)