Fra 15.april får du ikke tenne bål i marka

Fordi det ofte er tørt i denne perioden er det ikke lov å tenne bål i marka fra og med 15. april til og med 15. september.

 

Forbudet gjelder også grill og engangsgrill i eller i nærheten av skog.

Lite kaffe-/pølsebål/bålpanne kan være lov

Dersom værforholdene tillater det kan du få dispensasjon til å lage et lite kaffebål. Du må kontakte vakthavende brannsjef for forespørsel samme dag som du skal tenne bålet. Vakthavende brannsjef nås på tlf: 918 50 311.

Det er lov å brenne Sankthansbål

I forbindelse med Sankthansfeiring 23. juni er det lov å brenne bål dersom følgende er avklart:

  • Tillatelse fra grunneier er innhentet
  • Forholdene må være forsvarlige, det vil si at bålet må tennes i nærheten av sjøen
  • Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt

I Asker er det ikke lov med avfalls- og bråtebrenning ved boligbebyggelse

I Asker tillater ikke kommuneoverlegen avfalls- og bråtebrenning ved boligbebyggelse. Har du spørsmål, ta kontakt med kommuneoverlegen i Asker kommune.

I Bærum er det totalforbud mot avfalls- og bråtebrenning

I Bærum er det totalforbud mot avfalls- og bråtebrenning. Søknad om dispensasjon eller klage rettes til kommuneoverlegen i Bærum kommune.

Har du dispensasjon må allikevel vakthavende brannsjef kontaktes ved avfalls- og bråtebrenning på tlf: 918 50 311. Navn på ansvarlig for bålet må oppgis.

Les mer om blant annet bålplasser og få kontaktinformasjon