Det er ulike regler i Asker og Bærum når det gjelder avfall- og bråtebrenning. Du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

I Asker tillater ikke kommuneoverlegen avfalls- og bråtebrenning ved boligbebyggelse. Spørsmål rettes til kommuneoverlegen i Asker kommune:

  • Innbyggerservice Asker kommune: 66 70 00 00
  • Kommuneoverlegen i Asker/seksjon for helse og omsorg: 66 76 83 30

I Bærum er det totalforbud mot avfalls- og bråtebrenning. Forbudet er omtalt i egen forskrift, se lovdata for hele forskriftsteksten.
Søknad om dispensasjon eller klage rettes til kommuneoverlegen i Bærum kommune:

  • Sentralbord Bærum kommune: 67 50 40 50
  • Kommuneoverlegen i Bærum: 67 50 32 00
  • Folkehelsekontoret i Bærum: 67 50 32 00