Regler for bålbrenning

Fra 15. april til 15. september er det ild -og bålforbud. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Du er selv ansvarlig – alltid

I Norge er enhver ansvarlig for å opptre forsvarlig på en slik måte at brann ikke oppstår. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild.  Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet.  Er du usikker på du kan tenne opp ild/fyre opp bål, la heller være.

Følg skogbrannvarselet på www.yr.no

Bålforbud 15.april – 15.september

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- gress- og lyngbrann. I Norge er det derfor ild -og bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Unntak

  • Du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid.
  • Det er lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen.
  • Du har lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon.
  • Du kan grille i din egen hage.

Stenging av faste bål- og grillplasser

Hvis skogbrannfaren er høy kan kommunen stenge de godkjente grill- og bålplassene for å unngå skogbrann. Ved høy skogbrannfare og stengte bålplasser vil det være så tørt at brannvesenet anser det som grovt uaktsomt å gjøre opp ild (grilling/bål) i skog og utmark.

Dersom du opptrer uaktsomt kan du straffes med bot og i ytterste konsekvens straffes med fengsel.

Lokale regler og forskrifter

Lokale regler og forskrifter gjelder i tillegg til det generelle aktsomhetskravet.

Bærum kommune
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Bærum 

Ny forskrift for Asker kommune er under arbeid, inntil videre gjelder disse lokale reglene:

Tidligere Asker kommune
Kommuneoverlegen tillater ikke avfalls- og bråtebrenning ved boligbebyggelse. Spørsmål rettes til kommuneoverlegen i Asker kommune:

  • Innbyggerservice Asker kommune: 66 70 00 00
  • Kommuneoverlegen i Asker/Seksjon for helse og omsorg: 66 76 83 30

Tidligere Hurum kommune
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Hurum

Tidligere Røyken kommune
Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Røyken

I følge de lokale forskriftene for tidligere Hurum og Røyken kommuner er det inntil videre anledning til å søke brannvesenet om planlagt bålbrenning. Gå til søknadskjema

Landskapsvernområder og naturvernområder

I landskapsområder og naturvernområder gjelder egne regler for aktsomhet og bålbrenning.

I disse verneområdene er det krav om vise ekstra aktsomhet for å ikke skade eller endre landskapet slik det er i dag. Dette betyr blant annet at det ikke er anledning til å tenne bål.
Dette gjelder blant annet Kolsåsstupene naturreservat (inkludert Kolsåstoppen) og Kolsås Dælivann.

Ved spørsmål, ta kontakt med Statens naturoppsyn.