I følge lokale forskrifter for tidligere Hurum og Røyken kommuner er det inntil videre anledning til å søke brannvesenet om planlagt bålbrenning. Bålbrenningen må ikke skje før tillatelse er gitt og generelle vilkår er oppfylt. Søknaden bør sendes inn minimum tre uker før bålbrenningen skal skje.

Bålbrenning - søknad om tillatelse

  • Opplysning om søker

  • Opplysninger om bålbrenningen

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • :
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • :
  • Vilkår

    Generelle vilkår for bålbrenning etter søknad/melding: Før bålet tennes skal ansvarshavende ringe: • Asker og Bærum brann og redning, tlf. 66 76 42 00. • 11o sentralen, tlf. 67 50 88 00. Før bålet forlates skal ansvarshavende konstatere at det er fullstendig slokket, samt ringe 110 sentralen og bekrefte at bålet er fullstendig slokket. • Bålbrenning må ikke foretas på svaberg/bart fjell. • Bålbrenning må ikke foretas under værforhold og i tidsrom der det er spesielt tørt. • Bålet må være av mindre omfang og kun tennes under tilsyn av ansvarshavende. • Sikring med vann må ivaretas på en tilfredsstillende måte. • Bålet skal slukkes før mørkets frembrudd. • Bruk av ild utendørs skal foretas i samsvar med Forskrift om brannforebygging 3. • For Sankthansbål gjelder i tillegg: Tillatelse fra grunneier må innhentes. Forholdene må være forsvarlige, det vil si at bålet må tennes i nærheten av sjøen. Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt. • Vi oppfordrer til å levere hageavfall til nærmeste gjenvinningsstasjon. • Næringsavfall er aldri lov til å brenne. Dette inkluderer bl.a. bygge- og anleggsavfall. • Avfall som inneholder miljø- og helsefarlige stoffer som for eksempel bildekk, trykkimpregnert tre, malt trevirke, plast og isolasjonsmateriale skal uansett ikke tillates brent ved åpen brenning eller brenning i småovn. • Hvis brannfaren er spesielt stor kan kommunen ved brannvesenet innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Ved overtredelse av bestemmelsene i forskriften kan kommunen gi pålegg etter forurensningsloven§ 7 fjerde ledd, ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven§ 73, iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges (forurensningsloven§ 74), kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter forurensningsloven § 74 og/eller anmelde forholdet (forurensningsloven § 78 og§ 79). Brannvesenet forbeholder seg retten til å legge andre føringer om nødvendig.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.