I følge lokale forskrifter for tidligere Hurum og Røyken kommuner er det inntil videre anledning til å søke brannvesenet om planlagt bålbrenning. Bålbrenningen må ikke skje før tillatelse er gitt og generelle vilkår er oppfylt. Søknaden bør sendes inn minimum tre uker før bålbrenningen skal skje.