Sankthansbål i Asker og Bærum

I tidligere Asker og Bærum er det lov å brenne Sankthansbål så lenge du tar forholdsregler. I tidligere Hurum og Røyken kommuner må du foreløpig søke om tillatelse. Husk at du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Sankthansbål har lange tradisjoner i Norge og er forbundet med gode og hyggelige minner. Kommuneoverlegene i i tidligere Asker og Bærum er av den oppfatning at hygge og glede er helsefremmende, og i samråd med kommuneoverlegene gir brannvesenet derfor dispensasjon fra det generelle bålforbudet når det gjelder Sankthansbål den 23. juni.

  • Tillatelse fra grunneier må innhentes.
  • Forholdene må være forsvarlige, det vil si at bålet må tennes i nærheten av sjøen.
  • Det må ikke blåse for kraftig eller være for tørt.

Sankthansbål i tidligere Hurum og Røyken kommuner

I tidligere Hurum og Røyken gjelder fortsatt lokale forskrifter som sier at du må søke om tillatelse til å brenne Sankthansbål. 

Vi minner om den enkeltes ansvar med å påse at bålet er sikkert plassert (dvs langt fra båter, hytter og annet som lett kan antenne) og at rikelig med slokkevann er tilgjengelig.

Les tips om trygg bålbrenning.