Av hensyn til den alminnelige ro, orden, sikkerhet og dyrevelferd er det ønskelig å ha et begrenset antall oppskytninger utenom nyttårsaften.

Søknad om tilltalse

Dersom du ønsker å bruke fyrverkeri utenom nyttårsaften må du sende inn søknad til politiet ved å fylle ut dette skjemaet. via e-post: oslo.arrangement@politiet.no.

ABBR behandler kun søknader som er forhåndsgodkjent av politiet.

Kriterier

For å få godkjent en søknad, skal det være meget gode grunner til avfyringen. Dersom søknaden blir godkjent hos politiet vil den bli videresendt til brannvesenet for videre behandling. Søknaden bør sendes inn minimum tre uker før avfyringen skal skje.

I perioden 15. april til 15. september vil det normalt ikke bli gitt tillatelse til avfyring av fyrverkeri for privatpersoner. Kun søkere med dokumentert kunnskap, pyrotekniker eller tilsvarende, sammen med risikovurdering for avfyringen vil bli vurdert.

Har du spørsmål i forbindelse med søknaden, kan du kontakte oss her.

På Facebook kan du holde deg oppdatert på når og hvor fyrverkeri skal skytes opp av profesjonelle aktører
www.facebook.com/Fyrverkerivarsel