På denne siden finner du datoer for hvor i Asker og Bærum det er gitt tillatelse til oppskyting av fyrverkeri

Av hensyn til den alminnelige ro, orden, sikkerhet og dyrevelferd er det ønskelig å ha et begrenset antall oppskytninger utenom nyttårsaften.

Dersom du ønsker å bruke fyrverkeri utenom nyttårsaften må du sende inn søknad til det lokale politiet og brannvesenet. Søknaden sendes til politiet via e-post: oslo.arrangement@politiet.no.

For å få godkjent en søknad, skal det være meget gode grunner til avfyringen. Dersom søknaden blir godkjent hos politiet vil den bli videresendt til brannvesenet for videre behandling. Søknaden bør sendes inn minimum tre uker før avfyringen skal skje.

I perioden 15. april til 15. september vil det normalt ikke bli gitt tillatelse til avfyring av fyrverkeri for privatpersoner. Kun søkere med dokumentert kunnskap, pyrotekniker eller tilsvarende, sammen med risikovurdering for avfyringen vil bli vurdert.

Har du spørsmål i forbindelse med søknaden, kan du kontakte oss her.

 

Det er gitt følgende tillatelser:

 

Avfyring av fyrverkeri:

  • Onsdag 30. september 2020, kl. 21.00, Widerøeveien 1, Fornebu, Bærum kommune

Du kan også følge med på vår 110-sentrals Twitter-konto for meldinger om hvor og når vi har gitt tillatelse til at det kan sendes opp fyrverkeri: https://twitter.com/oslo110sentral