Dette må du tenke på før du tenner bål. Husk at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Lover og forskrifter regulerer hvor man kan tenne bål, når man gjøre det og hva man kan brenne. Dette er av hensyn til helse, miljø og faren for skogbrann.

Før du brenner bål

 • Ta hensyn til reglene om bålforbud, skogbrannfare og vindforhold.
 • Grunneiers tillatelse må innhentes (gjelder ikke kaffe-/pølsebål)
 • Det skal være en ansvarlig person for bålet.
 • Slukkeutstyr må finnes på stedet. Ved sjø eller vann kan bøtter benyttes.
 • Bruk bare tørre trematerialer. Miljøfarlige stoffer skal ikke brennes.

Tips til trygg bålbrenning

 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

På skogbrannindeksen til yr.no kan du se om det er fare for skogbrann der du bor.