I 2021 kom det en ny forskrift som beskriver at det ikke er lov å skyte opp fyrverkeri i deler av Holmsbu tettsted. Forbudet er for å verne om tett trehusbegyggelse.

Det er fortsatt tillatt med fyrverkeri på Holmsbu torg og havneområdets sjøside.

Klikk på kartet for større utgave i PDF på Lovdata.

Kartustnitt Holmsbu

Klikk for å lese hele forskriften på Lovdata.