Asker og Bærum brann og redning IKS (ABBR) jobber i samarbeid med barnehagene om brannvernopplæring for alle femåringer i våre mange barnehager.

Målet er å sette fokus på brannsikkerhet for å skape varige og gode holdninger til brannvern hos barna, familiene deres og barnehagepersonellet. Prosjektet er med på å skape et lokalt engasjement for forebyggende brannvern, og å bedre brannsikkerheten i barnehager og hjemme hos barnefamilier.

Opplegget vil bestå av følgende:

  • Opplevelsesdag i barnehagen, barna har/vil gjennomføre ulike aktiviteter med praktiske oppgaver og spørsmål i barnehagen
  • Barnehagen skal, sammen med barna, gjennomføre videre brannvernopplæring med Brannbamsen Bjørnis i barnehagen
  • Vi ønsker at barna, sammen med foresatte, gjennomfører en brannøvelse i hjemmet og en sjekkliste for brannsikkerhet i hjemmet
  • Brannvesenet håper å kunne arrangere felles avslutning for alle barnehagene til våren

Barnehagen har fått utdelt en brannvernkoffert av oss. Og her trenger vi hjelp av dere foresatte. I kofferten er det blant annet en ryggsekk, en brannvernbok og en liten Bjørnisbamse. Opplegget er laget med tanke på at barna kan få låne med seg Bjørnis hjem etter tur.

I ryggsekken er det også en brannvernbok med nyttig informasjon til dere foreldre, og en enkel sjekkliste som dere og barna kan gå igjennom sammen. Permen har også «blogg»-ark, der dere kan skrive kort om hva Bjørnis har fått oppleve på hjemmebesøket. Barna kan også ta en sikkerhetssjekk hos sine besteforeldrene. Og selvsagt får barna Bjørnisdiplom som takk for besøket og brannvernsjekken.

PS-dersom barnehagen ikke har sekk og bamse kan dette bestilles.

Barnehagene og brannvesenet håper dere vil støtte opp om prosjektet, slik at vi lokalt sammen kan gi et godt bidrag i kampen om å bedre brannsikkerheten.

Brann kan være skremmende, så vær oppmerksom på at barn kan bli redde og engstelige. Da er det viktig å snakke med barna og svare ordentlig på de spørsmålene de måtte komme med.

Mer om brannvernopplæring med Brannbamsen Bjørnis kan dere lese på https://brannbamsen.no/

Dere finner mye viktig informasjon på www.sikkerhverdag.no/brann